ellen korey-lie grafisk design

Kontakt

ekoreylie@gmail.com

kvalifikasjoner

Amerikansk statsborger med utstrakt profesjonell erfaring og utdannelse i grafisk design, bok- og tidsskriftutgivelse, journalistikk/skriving, prosjektansvar.

erfaring

(se portefølje)
nrk aktivum as, oslo. bokomslag, design.

thon as, bokomslag, design.

houghton mifflin company, boston (12 år). Senior Staff Designer. Samarbeid med markedsføring, redaksjon, fotoreseach, fotografer, illustratører, utviklet frem til produksjon for student markedet. Ansvar for budsjett/tidsrammer, koordinert samarbeidet med juniorstaben.

gloucester stage company, gloucester, ma. styremedlem. reklamedesign.

brown publishing network, wellesley, ma. Enedesigner av prototypen til Summer Success Reading Magazine (Great Source, Inc.), og seks av 48 utgaver.

greenwood heinemann, portsmouth, nh. bokomslag design.

the 21st century foundation,ipswich, ma. Styremedlem i The Fine Arts Committee. Designet reklamemateriell for pengeinnsamling til kunstsenteret.

contemporary dance news, boston. redaktør
og designer for tidsskriftet til Massachusetts Contemporary Dance Association som utkom
annen hver måned.

michael mao dance, new york city. Designet reklamemateeriell for koreograf og dansekompani.

prentice hall, needham, ma. bokdesign.

d. c. heath, lexington, ma. bokdesign.

new england journal of medicine, boston.
Assistent til ansvarlig redaktør. Oppgaver i produksjon og redaksjon.

priser og stipend

new england book show. Vinner, Best of Category, for design av Ventanas; Vinner, Special Merit, for design av Images (McDougal Littell, av Houghton Mifflin Company).

national endowment for the arts. To stipend for produksjonene av Contemporary Dance News.

massachusetts council on the arts and humanities.
To stipend for produksjonene av Contemporary Dance News.

utdannelse

university of cincinnati, cincinnati, oh. Bachelor of Arts, engsk/fransk.

sorbonne, paris, france. Le cours pour les etrangers Kurs for utlendinger, et semester.

lake forest college, lake forest, il. Honors English Program.

cincinnati conservatory of music, cincinnati, oh. Kurs i moderne dans og ballett..

harvard summer dance center, Kurs i ballet, moderne dans og dansekritikk.

referanser

sendes på forespørsel